İş Hukuku

Bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukatlarımızdan oluşan iş hukuku ekibimiz, yerli ve yabancı tüm müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ekibimiz aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere tüm iş hukuku konularında müvekkillerine en iyi hizmeti sağlamaktadır:

İş Hukuku Hizmetleri

  • Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının incelenmesi ve tadili
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve tadili
  • Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri
  • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü
  • İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konular
  • Sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konular