Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku ve kurumsal yönetim ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Sunduğumuz hizmetler, Türkiye’de anonim şirketlerin, limited şirketlerin, şubelerin ve irtibat bürolarının kurulmasının yanı sıra, yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, teknik iflas durumlarının değerlendirilmesi ve sermaye artırımı ile azaltımı süreçlerinin hem şirketler hukuku hem de vergi hukuku açısından değerlendirilmesi şeklinde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Genel olarak müvekkillerimize şirket kurulmadan önce, şirket kurulmuş aşamasında ve şirketler kurulduktan sonra tüm aşamalarda hizmet vermekteyiz.