Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

  • 2023-01-29 05:55:09

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasaklarının süresinin 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiş olup, karar 30.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bu kapsamda yayımlanan karara göre; 

 

“Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,  belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.” ve  “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.” 

 

hükümleri 17.05.2021 tarihinde sona erecek iken, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.