VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı

  • 2023-01-28 23:04:11

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“Sicil”) kayıt zorunludur. Kanun, gerçek ve tüzel kişilere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı (“Kurum”) tarafından tutulan Sicil’e veri işleme faaliyetine başlamadan önce kayıt zorunluluğu getirmiştir. Bu zorunlulukların neler olduğu ayrıca Kanun ve Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiş olup, bu yönetmelikte tanımlanmış istisnalar dışında gerçek ve tüzel kişilerin usule uygun biçimde eksiksiz olarak sisteme kayıtlarını yapmaları zorunludur.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), veri sorumluları, sektör sorumluları ve meslek kuruluşlarının Kurum’a ilettiği talepleri değerlendirmiş, 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararı ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Sicil’e kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicil’e kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermiştir.

İlgili Kurul kararı ile,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İlgili karar Kurum’un internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.